Sözlükte "öğrenim belgesi" ne demek?

1. Bir kimsenin öğrenim durumunu gösteren belge, tasdikname.
2. Bir kurs ya da seminer çalışmasına katılıp bitirenlere verilen belge, sertifika.